COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

ADAPTAREA LA NEVOILE UNUI INVATAMANT PERFORMANT – POCU – BOTOȘANI (septembrie 2018)

28 septembrie 2018
ADAPTAREA LA NEVOILE UNUI INVATAMANT PERFORMANT – POCU – BOTOȘANI (septembrie 2018)
Învățământ
0

Şcoala românească trebuie să se adapteze individualităţii şcolarului român şi nevoilor timpului şi locului, adică să fie şcoală pe măsura elevilor noştri şi a realităţilor de la noi. Această este concluzia la care au ajuns experții Proiectului Proform dar și cadrele didactice implicate în activitățile de formare continuă organizate de Societatea Națională Spiru Haret și partenerul său Inspectoratul Școlar Județean Botoșani. Una dintre întâlniri a fost organizată la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mileanca, județul Botoșani.

 

 

Experții prezenți la întâlnirile avute în cadrul Proiectului PROFORM la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mileanca din județul Botoșani dar și la Inspectoratul Școlar Județean Botoșani au scos în evidență faptul că o şcoală incluzivă în adevăratul sens al cuvântului trebuie să îndeplinească unele condiţii primordiale:

– să dispună de dotări corespunzătoare pentru elevii cu deficienţe fizice: rampă pentru scaun cu rotile, un personal auxiliar (îngrijitori) pentru a transporta elevii în cauză la anumite laboratoare, pentru efectuarea, unor experimente la anumite discipline ca: fizică, chimie, informatică;

– să aibă cadre de specialitate: psiholog, medic, terapeut, consilier de specialitate, care să îi sprijine permanent şi eficient pe elevii cu cerințe educaționale speciale sau pe elevii cu o situaţie socială dificilă;

– să beneficieze de programe şcolare speciale şi să existe standarde curriculare de performanţă diferite pentru copiii cu CES.

De multe ori, în şcolile incluzive se creează sincope în colectivele de elevi care au elevi cu CES, la nivel comportamental, emoţional, tulburând desfăşurarea firească a orelor de curs, de aici nemulţumiri din partea celorlalţi elevi şi a părinţilor acestora.

Dincolo de personalitatea vocaţională a fiecărui dascăl, de conştientizarea menirii lui nobile, de a modela minţi şi inimi, cadrul didactic trebuie susţinut şi stimulat pentru a lucra în asemenea instituţii.

 

Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Comments are closed.