COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

CENTENAR

centenar

”ISTORIA O SCRIEM NOI – REPERE FUNDAMENTALE”

La aniversarea a 100 de ani de la Marea Unire din 19818, Fundația ”ROMÂNIA DE MÂINE”, Societatea Națională ”SPIRU HARET”, Cadrele didactice ale Universitații ”SPIRU HARET” și Televiziunea TVH doresc să marcheze acest moment important în istoria națională printr-o Sesiune științifică ce se dorește a fi o rememorare a ceea ce s-a întâmplat inainte și după realizarea acestui deziderat de secole.

Istoria – marchează etape ale parcursului unei națiuni,
Economia – scoate în evidență aspecte ale problematicii specifice perioadei,
Presa – consemnează reacțiile interne și externe ce au apărut în presa vremii,
Artele – reflectă progresul unei națiuni,
Dreptul – reglementează statutul națiunii române, inainte și după acest proces.

Prin toate aceste componente, națiunea română și-a urmat parcursul istoric spre definitivarea unui stat unitar, național și indivizibil care a evoluat și a ajuns, în prezent, să facă parte din structuri internaționale geo-politice de referință – Uniunea Europeană și NATO.

Marea Unire din 1918 reprezintă apogeul unei istorii milenare a unei națiuni. Prin dimensiunea internă sau externă a acestui eveniment, lansăm această inițiativă a Fundației ”ROMÂNIA DE MÂINE” – un proiect cultural, istoric, stiințific si media menit să celebreze un secol de la momentul creării unui stat recunoscut internațional, pentru recuperarea adevărului istoric.

Toate aceste manifestări dedicate CENTENARULUI Marii Uniri se vor încheia în data de 30 noiembrie 2018, ziua în care se aa sfinți Catedrala Mânturii Neamului de către P.F. Daniel – Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa BARTOLOMEU I – Patriarhul Ecumenic din Constantinopol și vor culmina cu transmisiunea directă a evenimentelor organizate, cu acest prilej, la București și Alba Iulia, în data de 1 Decembrie 2018.

Actul Unirii 1918

 

 

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ OMAGIALĂ

 

 

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la sesiunea științifică omagială:

 

 

MAREA UNIRE DIN 1918-

eveniment fundamental în istoria României

 

Lucrările sesiunii se vor desfășura în ziua de 27 noiembrie 2018, la Premium Wellness Institute din  str.  Dumitru Brumărescu nr.1-3, în Sala de conferințe , între orele 12-14.

 

PROGRAM

Conf.univ.dr.Aurelian A.Bondrea – Rectorul Universității ”SPIRU HARET”

Cuvânt de deschidere

Acad.prof.univ.dr.Gheorghe Zaman

Particularități ale  evoluției macroeconomice a României în perioada 1918-2018

Prof.univ.dr.Virgiliu Constantinescu

Congresul de la Roma, aprilie 1918,moment esențial în pregătirea și realizarea unirii românilor cu români

Prof.univ.dr.Emilian M.Dobrescu

100 de ani de istorie bancară

Prof.univ.dr.Ioan Roșca

Teoreticieni români ai istoriei în perioada de consolidare a Marii Uniri

Prof.univ.dr.Emil Dinga

Semnificația Marii Uniri în etosul românesc la început de mileniu

Conf.univ.dr.Rodica Ursu

Conferinţa de la Paris şi recunoaşterea unirii Basarabiei