COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

”EDUCAȚIA ȘI INCLUZIUNEA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE”

14 septembrie 2018
”EDUCAȚIA ȘI INCLUZIUNEA COPIILOR CU NEVOI SPECIALE”
Învățământ
0

 

21 august 2018 – GIURGIU

 

Şcoala, ca instituţie publică de formare şi socializare umană trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste medie, dar şi celor care manifestă deficienţe de învăţare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale şi necesită un program individualizat de învăţare. Copiii cu nevoi educaţionale speciale constituie unul dintre grupurile ţintă pentru prioritatea strategică asigurarea accesului tuturor la educaţie şi îmbunătăţirea calităţii educaţiei. La aceste probleme răspunde si Proiectul PROFORM de profesionalizare a cadrelor didactice prin formare continuă. O astfel de sesiune dedicata copiilor cu nevoi speciale a fost organizata si la Scoala Gimnaziala nr. 1 din Comana, judetul Giurgiu.

 

 

 

În scopul sprijinirii procesului de integrare  din cadrul proiectului PROFORM au fost organizate o serie de întâlniri specifice, incluzând formarea cadrelor didactice, materiale didactice de sprijin şi prezentarea legislaţiei specifice domeniului. Astfel, obiectivele specifice ale predării depind de nivelul educaţional şi sunt adaptate la potenţialul copiilor din cele stabilite pentru învăţământul de masă. Copiii cu nevoi educaţionale speciale sunt integraţi treptat în şcolile învăţământului de masă, cu asistenţa specialiştilor în psihopedagogie. Copiii urmează temporar clase speciale până la integrarea în şcolile învăţământului de masă. Ei pot, de asemenea, să urmeze atât clase speciale, cât şi clase din învăţământul de masă.

In cadrul sesiunii de bune practici a proiectului PROFORM s-a amintit faptul că, adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este aceea că vizează un grad mare de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta este nevoie ca formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.

Este nevoie de o adaptare a procesului instructiv educativ la posibilităţile intelectuale, la interesele cognitive, la ritmul şi stilul de învăţare al elevului.

Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

 

 

 

 

Comments are closed.