COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE

3 decembrie 2018
INTEGRAREA COPIILOR CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE
PROIECT POCU/73/6/6/108182
0

Procesul de integrare a copiilor in dificultate presupune din partea  profesionistilor antrenati nu doar interes, cunostinte si competente – ci si o capacitate reala de a lucra in echipa. O echipa constituita atat in cadrul scolii, dar si o echipa la nivel interinstitutional, care sa-i includa pe toti profesionistii care raspund de copil: educator sau asistent maternal, asistent social, profesor diriginte, director de scoala si altii. Astfel de probleme au fost ridicate in cadrul intalnirii dintre profesori si expertii proiectului PROFORM prezenti la scoala gimnaziala nr. 1 din comuna Vla?in, judetul Giurgiu

 

 

 

Pentru fiecare copil aflat in sistemul de protectie este necesara elaborarea si aplicarea unui proiect personalizat de ingrijire, educare, recuperare, reintegrare familiala si sociala. Integrarea sociala nu poate fi separata de integrarea scolara, ea nu este doar post-scolara, ci se construieste treptat, pe masura devenirii copilului prin educatie, ca adult „fiinta sociala” scoala fiind insasi o parte a vietii sociale, ca atare progresul in directia dobindirii autonomiei, „competente” sociale trebuie sa constituie la fel ca si dezvoltarea intelectuala, o finalitate educationala.

 

sincron – prof. Gigi Oprisan – Inspector  Scolar General  – ISJ Giurgiu

 

Educatia speciala este concept fundamental utilizat in cadrul procesului instructiv educativ a copiilor cu deficiente si care se desprinde tot mai mult de continutul invatamantuluii special. Un invatamânt cu adevarat bazat pe principii reale trebuie sa dea satisfactie tuturor categoriilor de elevi, de la cei cu cerinte educative speciale si pâna la cei cu aptitudini superioare în domeniile intelectuale, artistice, sportive etc. Atributul acestui tip de educatie este dat de capacitatea sistemului de învatamânt de a crea conditiile activizarii tuturor predispozitiilor si posibilitatilor, mai mari sau mai mici, purtate de copii.

 

sincron – Ioan Adrian TRIFAN – expert activitati bune practici – Proiect PROFORM

 

Fiecare activitate a proiectului urmareste profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continua, asigurarea calitatii educatiei prin fromarea profesionala continua si asigurarea unei educatii incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmareste integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor si politicilor publice ale României si are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesionala a personalului din învatamântul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, Stiinta si cultura, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Botosani si Inspectoratul Scolar Judetean Giurgiu.

 

 

Lect. Univ. dr. Sorin BEJAN – expert media PROFORM

Comments are closed.