COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

MOTIVAREA ȘI METODELE SPECIFICE REDUCERII ABANDONULUI ȘCOLAR – POCU GIURGIU (SEPTEMBRIE 2018)

28 septembrie 2018
MOTIVAREA ȘI METODELE SPECIFICE REDUCERII ABANDONULUI ȘCOLAR – POCU GIURGIU (SEPTEMBRIE 2018)
Învățământ
0

 

Metodele specifice procesului educational adecvat copiilor cu nevoi speciale și Motivarea au fost temele de interes abordate în cadrul întâlnirii cadrelor didactice cu experții Proiectului PROFORM ce a avut loc la Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” din Comuna Mihăilești jud. Giurgiu. Experții în domeniu și cadrele didactice au încercat să găsească soluții eficiente pentru ca rata abandonului școlar să fie diminuată și dialogul părinți – elevi – școală sa fie unul mai eficient, în condițiile în care acem de-a face și cu elevi cu nevoi speciale.

 

 

Motivarea cadrelor didactice dar și a elevilor este una dintre componentele procesului educational. Valoarea pe care o persoană o atribuie unei acţiuni diferă în funcţie de tipul organizaţiei, de grupul de muncă, de caracteristicile grupului și  de percepţia individuală asupra realităţii. Această problemă ocupă un loc fruntaş în cazul angajaţilor din învăţământ.  Majoritatea se raportează la permanenta neconcordanţă între recompensa materială şi nivelul individual şi colectiv de aspiraţii. Acesta este momentul de acţiune al factorilor motivatori. Acţiunea acestora va determina creşterea recompensei – dacă ne referim la organizaţia şcolară, vorbim de recompensă morală, recompensa materială fiind imposibil de adus la nivelul aspiraţiilor, cel puţin în contextul actual.

 

Cel de la catedră poate să uite că este maturul care „păstorește ”, pentru că, dacă nu va face asta, va continua să deformeze și să distrugă creativitatea cea care trebuie să fie, de fapt, motivată în rândul elevilor. Astfel, profesorii buni ştiu să-i facă pe elevi interesaţi de subiect şi să înţeleagă.

În cadrul întâlnirii  organizate la Liceul Tehnologic ”Tiu Dumitrescu” din comuna Mihăilești, cei prezenți au încercat să găsească soluții și pentru o altă problemă cu care se confruntă învățământul românesc – adaptarea metodelor și tehnicilor aplicate elevilor cu cerințe educaționale speciale.

 

Robdarea, Creativitatea și Responsabilitatea în activitățile didactice sunt att-urile unui professor experimentat și care știe să se dedice, intru-totul, acestei meserii și care știe să fie apropiat de elevi și părinți, pentru a face schimbarea și a avea o rețetă a succesului în domeniul educational.

Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

 

 

 

 

 

Comments are closed.