COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE – PROFORM – GIURGIU

29 iunie 2018

”PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE”

 

Un nou program de formare profesională continuă a fost implementat prin intermediul Societății Naționale Spiru Haret pentru știință, cultură și educație cu sprijinul Inspectoratelor Scolare Judetene Giurgiu si Botosani. ProFORM are ca principal obiectiv dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate. Prima intalnire, in cadrul acestui proiect, a avut loc la Giurgiu.

 

 

 

Experti in domeniul formarii s-au intalnit cu directorii si cadrele didactice din institutiile de invatamant asociate in proiect, pentru a demara activitatile de informare cu privire la obiectivele acestui proiect. Prin aceste intalniri ce se vor derula pe durata a 27 de luni, se are în vedere creșterea motivației și a stabilității pe post a cadrelor didactice, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de abandon școlar.Astfel, se are in vedere si un calendar al activitatilor specific din cadrul acestui proiect.

 

Adrian Trifan – Expert bune practici –  Proiect PROFORM

 

”Veți primi o informare cu programele specific acestui proiect. Doritorii trebuie, deja, să se orienteze către activitățile la care vor să participle, astfel încât să se poată face o programare eficientă atât a grupelor de curs, cât și a fomatorilor. Ce se întâmplă după această perioadă de formare? Există acea perioadă de evaluare, conform standardelor CNFP de la Ministerul Educației și, apoi, începe o perioada de practică. Este ceea ce face fiecare dintre dumneavoastră în mod current la școală, cu accent pe asifurarea calității educației inclusive și pe acea dezvoltare a relației școală – comunitate – familie, pe de o parte, dar de optimizare a activității proprii. Trebuie să ajungem la menținerea cadrelor didactice în aceste școli defavorizate.”

 

În județul Giurgiu au fost asociate proiectului 13 institutii de invatamant  preuniversitar, pe baza unor studii de cercetare preliminare privind problematica stabilității și nevoile de dezvoltare profesională a personalului din învățământul preuniversitar care activează în școlile situate în zonele defavorizate din judetele implicate in proiect și din regiunile de dezvoltare aferente.

 

prof. Adriana Trofin – Responsabil Relația cu comunitatea – Proiect PROFORM

 

”În momentul în care s-au completat formularele cu grupul țintă veți fi motivați și cred că nu va fi dificil să rămîneți pe tot parcursul proiectului, pe toată durata derulării acestuia. După etapa de formare, după ceea ce înseamnă partea de mentorat, partea de bune practici… va fi și un concurs care vi se adresează și veți fi premiați, în cazul în care contribuția dumneavoastră la creșterea calității educației în școlile în care activați va fi semnificativă”.

 

Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

 

 

Comments are closed.