COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” - DOMENII: ASISTENȚI SANITARI, PRODUCȚIE MEDIA ȘI IT *** COLEGIUL UNIVERSITAR ”SPIRU HARET” ARE SEDII ÎN BUCUREȘTI ȘI CRAIOVA *** DETALII PUTEȚI OBȚINE LA SEDIUL UNIVERSITĂȚII ”SPIRU HARET”, STR. ION GHICA NR. 13, SECTOR 3, BUCUREȘTI, TEL: 021.310.0075/ int. 206, 0721.80.85.77 SAU STR. VASILE CONTA NR. 4, CRAIOVA - TEL: 0251.43.22.95 *** ADMITERE 2019 - UNIVESRITATEA ”SPIRU HARET” VIITORII STUDENȚI POT OPTA PENTRU UNUL DIN CELE 48 DE PROGRAME DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI 34 DE PROGRAME DE MASTERAT *** STUDENŢII ŞI MASTERANZII DIN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI ***

RECOMANDARI

VIZIUNE ȘI REFORMĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL INCLUZIV

30 octombrie 2018
VIZIUNE ȘI REFORMĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL INCLUZIV
PROIECT POCU/73/6/6/108182
0

VIZIUNE ȘI REFORMĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL INCLUZIV

 

Cea mai mare provocare este să schimbi un sistem și o serie de practici învechite la nivelul școlilor pentru a le reinventa în integralitate, nicidecum să faci adăugiri și corectări ale sistemului existent. Pentru că aceasta înseamnă VIZIUNE. Înseamnă REFORMĂ. Înseamnă LEADERSHIP. Orice altceva este un COMPROMIS. Acestea sunt concluziile la care au ajuns experții Proiectului PROFORM – Botoșani și cadrele didactice prezente la sesiunile de informare, de mentorat și coaching și bune practici organizate la Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Mihălășeni și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani din această lună.

 

 

România are un sistem de educație centralizat și rigid, care nu încurajează și nu stimulează deopotrivă potențialul dascălilor, managementului școlilor și cu atât mai puțin al elevilor. Deși nu există pârghii legale care să împiedice dezvoltarea unei culturi incluzive la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, tradițiile centraliste au împiedicat formarea de lideri vizonari și curajoși care să dea viață unei noi culturi organizaționale la nivelul școlilor.

 

Sincron

Prof. Corina PALADE – Expert pe problem de mentorat și coaching – Proiect PROFORM

 

Sesiunea dedicată managementului școlii incluzive descrie pe scurt procesul de tranziție de la o școală tradițională la o școală de tip incluziv. Este evident faptul că pornind de la un sistem preexistent de tip tradiționalist, eforturile liderului care își asumă un astfel de proces de schimbare sunt mult mai complexe și solicită dedicare și pasiune, față de situația în care ar trebui să construiți o școală din temelii. Însă, aceasta este provocarea pe care au lansat-o experții în cadrul acestei întâlniri lunare.

Sincron de ambianță

 

Acest proces de tranziție are la bază trei piloni:

  1. Pregătirea pentru incluziune
  2. Împlementarea schimbărilor
  3. Asigurarea sustenabilității 

 

Fiecare dintre cei trei piloni se compune din o serie de subetape de implementare ale procesului de tranziție, care au fost explicate în linii generale în cadrul sesiunii .

 

Sincron

Ioan Ștefan ANISIE – Expert activități de bune practice – Proiect PROFORM

 

Deoarece acesta este unul complex și laborios, informațiile prezentate sunt utile procesul individual de dezvoltare a cunoștințelor. Informațiile dezvoltate au fost puse la dispoziția celor interesați în cadrul cursurilor față în față cu cei interesați care au participat la întâlnirea organizată la sediul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

 

Fiecare activitate a proiectului urmărește profesionalizarea cadrelor didactice prin formare continuă, asigurarea calității educației prin fromarea profesională continua și asigurarea unei educații incluzive de calitate. Acest proiect de formare continua este finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 care urmărește integrarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane în ansamblul programelor și politicilor publice ale României și are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor. Se are în vedere, în cadrul acestui proiect, elaborarea de studii de cercetare privind dezvolatarea profesională a personalului din învățământul preuniversitar. Acesta este implementat de Asociatia Societatea Nationala Spiru Haret pentru Educatie, știinta și cultură, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani si Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu.

Comments are closed.